Đội ngũ nhân viên của K-GROUP là những người có năng lực sáng tạo, kiến thức kỹ thuật chuyên môn sâu, tận tâm và đầy nhiệt huyết trong công việc cùng ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ. Ngoài ra, hệ thống tổ chức quản lý khoa học, hiệu quả, minh bạch cùng kinh nghiệm thi công phong phú cam kết với thành công của khách hàng và sự thành công của Chủ đầu tư sẽ thực hiện thành công dự án với chi phí, chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

  1. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, K-GROUP luôn tâm niệm đội ngũ nhân viên luôn là lực lượng trọng yếu cho sự vững mạnh của doanh nghiệp. Ở K-GROUP tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn luôn được công ty khuyến khích. Ban lãnh đạo luôn tạo điệu kiện thuận lợi cho người lao động tham gia các khoá học nội bộ và bên ngoài nhằm giúp bồi dưỡng và phát triển các kỹ năng, trau dồi kiến thức chuyên sâu, nâng cao tay nghề và phát huy khả năng sáng tạo trong công việc.
  2. Con người là chìa khóa của thành công – Nguồn nhân lực trong bộ máy K-GROUP được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Công ty phát triển ngày càng vững mạnh. Công ty đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp Cán bộ nhân viên (CBNV) ý thức vai trò của mình trong việc hình thành văn hóa Công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CBNV có được môi trường làm việc tốt nhất.

Ngoài ra, nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự  am tường công việc, có chuyên môn giỏi và đạo đức nghề nghiệp, hàng năm, Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.  

  • Đào tạo hội nhập: Nhân viên mới sẽ được tham gia chương trình đào tạo hội nhập, giúp hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của K-GROUP, hiểu rõ được quy định, quy trình, nội quy làm việc và môi trường, văn hóa của Công ty để nhanh chóng nắm bắt và hòa nhập nhanh nhất với công việc và đồng nghiệp. Tổ chức các buổi đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ cho các giám sát mới.
  • Đào tạo cán bộ quản lý: Đối với các nhân viên có tiềm năng phát triển sẽ được đề cử vào danh sách Lãnh đạo tiềm năng, được tham dự các buổi đào tạo bồi dưỡng về kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, tổ chức công việc và các kỹ năng khác.
  • Đào tạo nội bộ: Thường xuyên tổ chức đào tạo nội bộ, mời các chuyên gia chuyên ngành giảng dạy kiến thức về nghiệp vụ chuyên sâu cho CBNV. Chú trọng huấn luyện đào tạo nội bộ thực tế, cấp trên đào tạo cho cấp dưới, chuyên viên cấp cao đào tạo cho cấp thấp hơn để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nghiệp vụ.
  • Đào tạo các kỹ năng mềm: Chú trọng đến công tác đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thương thảo, đàm phán…nhằm giúp CBNV tự tin và thành công hơn trong công việc.

Là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực Quản lý & Đầu tư, K-GROUP đặt ra sứ mệnh phải kiến tạo ra những sản phẩm chất lượng cao từ bàn tay, khối óc của những con người làm nghề chân chính và tâm huyết.

Chúng tôi hiểu rằng, nền tảng cho mọi sự thành công của K-GROUP đều đến từ nguồn nhân lực. Chính vì thế, để tạo ra sức bật từ chính nội tại và tự tin dẫn đầu xu thế cạnh tranh. Cùng với việc tuyển dụng được đội ngũ nhân sự tốt từ các trường Đại học danh tiếng, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ, huấn luyện trong công việc để cung cấp những kỹ năng phù hợp. Hằng năm, kế hoạch đào tạo nhân sự đều được cập nhật phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty để xây dựng một đội ngũ nhân sự am tườg công việc, vững vàng chuyên mô và lương tâm chức nghiệp.

Cùng với sự tăng trưởng doanh thu của công ty thì đội ngũ nhân sự cũng lớn mạnh theo từng dự án. Tính đến thời điểm hiện tại, K-GROUP hiện đang sở hữu cho mình hơn 300 CBNV, chủ yếu là lực lượng kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân từ các trường đại học chuyên ngành uy tín nhất từ các công ty thành viên.