Cập nhật : 02/9/2017 12:00 Số lần xem : 5884

Công ty cổ phần K-GROUP VIỆT NAM ( K-GROUP ) là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực Quản lý & Đầu tư phát triển các công ty thành viên, công ty liên kết và chi nhánh trong các dịch vụ: Xây dựng - Nội thất, Bất động sản, Phân phối, Bán lẻ, Công nghệ, Dịch vụ tài chính...

K-GROUP với phương châm hỗ trợ các công ty mới thành lập và phát triển theo các mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, trong đó lấy Xây dựng là nền tảng, phát triển đào tạo hướng đến sự ổn định, đầu tư để tích lũy và tạo đà phát triển cho tương lai.